Latvijas SIA pieder pie uzņēmumu grupas, kur 100% daļu pieder mātes kompānijai – Dānijas juridiskai personai. Latvijas SIA sniedz mātes kompānijai apģērbu šūšanas pakalpojumus, piemērojot pievienotās vērtības nodokli (PVN) reversā kārtībā (atsauce rēķinā “reverse charge”), un atspoguļo šo darījumu PVN deklarācijas 48.2rindā “Citās valstīs veiktie darījumi”. Uzņēmumu grupas ietvaros ir pieņemta transfertcenu politika, un saskaņā ar to, lai ievērotu tirgus cenas, mātes kompānija katru mēnesi izraksta Latvijas SIA rēķinu, kur ir norādīts pamatojums – “Transfertcenu regulēšana”. Rēķinā summas ir gan ar plusa zīmi, gan ar mīnusa zīmi. Kā šie darījumi jāatspoguļo PVN deklarācijā un kurā tās rindā?