Darījumos ar lietotām mantām tiek piemērota netipiska pievienotās vērtības nodokļa (PVN vai nodoklis) aprēķināšanas kārtība. Tā kā uzņēmumi nereti pārdod lietotas automašīnas, tad jāņem vērā, ka pastāv PVN uzskaite vispārējā kārtībā un PVN uzskaite īpašajā kārtībā (īpašā nodokļa piemērošanas kārtība) saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 292 Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām (MK noteikumi Nr. 292).