Jaunais Būvniecības likums (BL) vairs nemaz nav tiks jauns – saskaņā ar to būvnieki strādā jau gadu, tomēr neskaidrību joprojām ir daudz. Viena no tām – kā pareizi piemērot pievienotās vērtības nodokli (PVN), pārdodot nekustamo īpašumu.