Pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanu nosaka likuma Par pievienotās vērtības nodokli (PVN likums) 12.pants. Tādējādi, ja šajā pantā būs noteikts par attiecīgi saņemto pakalpojumu aprēķināt nodokli, tad tas ir jādara. Ja nebūs noteikts, tad PVN nav jāaprēķina.