Pēc 30 gadu darbošanās “pagaidu režīmā” nepieciešamība modernizēt pievienotās vērtības nodokļa sistēmu bija acīmredzama, un beidzot apjomīgais darbs tuvojas noslēgumam. Lai arī pašlaik nav skaidri daudzi būtiski tehniski jautājumi nodokļa piemērošanā, tomēr ir cerības, ka turpmāk administratīvais slogs uzņēmējiem samazināsies, deklarēšana kļūs vienkāršāka un sadarbība ar nodokļu administrācijām uzlabosies.