Uzņēmums pašvaldībai sniedz telpu remonta pakalpojumus – ieklāj linoleju, krāso sienas un veic citus darbus. Vai šis pakalpojums apliekams ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) vispārējā kārtībā vai arī jāpiemēro apgrieztā PVN maksāšanas kārtība?