Ģenerāluzņēmējs noslēdza līgumu ar pasūtītāju par ēku pārbūves būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvniecību. Ģenerāluzņēmējam jāveic projektēšanas, būvniecības, materiālu piegādes un citi darbi, kas nepieciešami objekta pilnīgai īstenošanai un nodošanai ekspluatācijā. Ģenerāluzņēmējs, izrakstot rēķinus pasūtītājam, ir tiesīgs piemērot Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 142.pantu (nodokļa apgrieztā maksāšanas kārtība). Vai gadījumā, ja ģenerāluzņēmējs ar apakšuzņēmēju noslēdz līgumu par ēkas pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, arī apakšuzņēmējs, izrakstot rēķinus ģenerāluzņēmējam, ir tiesīgs piemērot PVN likuma 142.pantu, ja apakšuzņēmējs veiks tikai būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību?