Uzņēmums, kas ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, sniedz apbedīšanas pakalpojumus. Vai, saņemot no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalstu, tam piemērojams PVN? Vai tomēr tas ir ar PVN neapliekams ienākums?