Uzņēmuma darbinieks ir Covid-19 kontaktpersona, kas dzīvo kopā ar inficēto personu. Ja kontaktpersona dzīvo kopā ar saslimušo, tad 14 dienu karantīnas periodu sāk skaitīt tikai no dienas, kad saslimušais ir vesels. Minimālais slimības lapas periods ir 14 + 14 dienas.

Tāpēc uzņēmums ir gatavs segt atsevišķa dzīvokļa nomas maksu, lai darbinieks varētu atgriezties darbā pēc 10 dienām negatīva Covid-19 testa gadījumā.

Vai šādu dzīvokļa nomas maksu var attiecināt kā saimnieciskās darbības izdevumus un rēķinā uzrādīto pievienotās vērtības nodokli (PVN) atskaitīt kā priekšnodokli? Vai arī tas uzskatāms par personas gūto ienākumu, piemērojot visus algas nodokļus?

Ilgstoša darbinieka prombūtne apgrūtina un paildzina ražošanas procesus un izmaksas.