Vai darījuma summas ir jāapliek ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) šādās situācijās:

  1. par ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām;
  2. par preču paraugiem, kas bez atlīdzības tiek izsniegti klientiem?