Labdien! 2011. gadā norakstām izdevumos zaudētu parādu. Parādniekam 2011. gadā ir uzsākta un pabeigta bankrota procedūra. Visi likuma Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN) 10.1 panta 1. daļas 1. – 8. punktā minētie nosacījumi ir izpildīti. Bijām arī iekļauti kreditoru sarakstā maksātnespējas procesā. Diemžēl nav iespējams izpildīt 10.1 panta 1. daļas 9. punkta nosacījumus, jo debitors faktiski vairs neeksistē, līdz ar to nevaram nosūtīt līdz 1. martam informāciju par zaudēto parādu. Vai šajā gadījumā esam tiesīgi veikt priekšnodokļa korekciju par zaudētiem parādiem?