2018.gada 20.augustā SIA “A”, kas nav pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, noslēdz līgumu par preču izgatavošanu un piegādi SIA “B” par kopējo summu 10 tūkst. eiro apmērā. Šajā datumā SIA “A” izraksta avansa rēķinu un saņem avansu no SIA “B” 2000 eiro apmērā izejmateriālu iegādei preču izgatavošanas vajadzībām. Šī gada 24.augustā SIA “A” tiek reģistrēts PVN maksātāju reģistrā. 29.oktobrī prece tiek saražota, notiek preču piegāde un tiek izrakstīts nodokļa rēķins. Kādu saražotās preces vērtību jāapliek ar PVN – 10 tūkst. eiro vai starpību starp saražotās preces vērtību un saņemto avansu, t. i., 8000 eiro?