Latvijas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs organizē trešās valsts teritorijā semināru. Semināra dalībnieki ir trešās valsts iedzīvotāji, kuriem semināra laikā tiek piedāvāts ēdiens. Ēdināšanas pakalpojumus sniedz trešās valsts nodokļu maksātājs, un šos pakalpojumus apmaksā Latvijas PVN maksātājs. Vai šādā situācijā Latvijas PVN maksātājam ir jāaprēķina un jāmaksā PVN Latvijas valsts budžetā un tas jāuzrāda PVN deklarācijā?