Preces tiek izvestas apstrādei uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti (apstrādes periods 1–2 mēneši), un visa produkcija jau apstrādāta tiek atgriezta atpakaļ. Kādi dokumenti jānoformē un vai šī preču pārvietošana jāuzrāda pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā vai tās pielikumos?