Latvijas uzņēmums, kas nav pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, plāno sniegt celtniecības remonta pakalpojumus Vācijā fiziskai personai, kas arī nav PVN maksātājs. Vai Latvijas uzņēmumam vajag reģistrēties kā PVN maksātājam? Sniedzot celtniecības remonta pakalpojumus Vācijā, pakalpojumu sniegšanas vietā (Vācijā) jāreģistrē struktūrvienība? Vai ir atļauts Latvijas uzņēmumam, kas nav PVN maksātājs, sniegt augstāk minētos pakalpojumus ES teritorijā fiziskai personai, kas nav PVN maksātājs?