Vai uzņēmumam (gan juridiskai, gan fiziskai personai) realizējot preces ar Etsy.com platformas starpniecību, ir jāreģistrējas kā Latvijas pievienotās vērtības nodokļa maksātajam? Vai ir kāds reģistrācijas slieksnis, vai arī jāreģistrējas neatkarīgi no ieņēmumu apjoma?