Uzņēmums nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu, ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs. Saņem vienotos platībmaksājumus un arī Eiropas Savienības fondu atbalstu. Šie ieņēmumi ir ar PVN neapliekami ieņēmumi. Vai uzņēmumam ir jārēķina PVN proporcija?