Uzņēmumam pieder dzelzceļa vagoni, bet šobrīd, lai tos varētu turpinātu izmantot saimnieciskajā darbībā, būtu jāveic lieli remonta darbi. Tā kā tas nav ekonomiski izdevīgi, nolemts šos vagonus izslēgt no pamatlīdzekļu (PL) sastāva, kā arī noņemt no tiem derīgās rezerves daļas, ko var pārdot vai izmantot citu vagonu remontam. Savukārt pārējās daļas nolemts nodot metāllūžņos. Vagoni nav pilnīgi nolietoti, un tiem ir atlikusī vērtība. Vai jāveic pievienotās vērtības nodokļa (PVN) korekcijas, ja šiem vagoniem izslēgšanas brīdī ir atlikusī vērtība?