Uzņēmums A nodarbojas ar ēku apsaimniekošanu un ir noslēdzis līgumu par apsaimniekošanu ar uzņēmumu B, kas sniedz viesnīcu pakalpojumus. Apsaimniekošanas līgums paredz, ka uzņēmums B veic fiksētus maksājumus, lai garantētu līdzekļus neplānotiem remontiem (līgumā remonta uzkrājumu fonds). Šos uzkrājumus uzņēmums A izmantos avāriju seku likvidēšanai, ārkārtas bojājumu novēršanai, neatliekamiem neplānotiem remontiem, ēkas un sistēmu kapitālremontiem, fasādes vizuālo bojājumu novēršanai un citiem ārkārtas pasākumiem. Vai šādus maksājumus var uzskatīt par ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) neapliekamiem darījumiem? Un kā uzņēmumam A būtu jāgrāmato šādi darījumi?