SIA A saimnieciskā darbība ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata, SIA ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši SIA A veikt mājas apsaimniekošanu. Ir lēmums par pilnvarojumu organizēt mājas renovāciju, piesaistot Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu, SIA A dzīvokļu īpašnieku vārdā ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA). Visi dzīvokļu īpašnieku maksājumi (īre, apsaimniekošanas maksa, komunālie maksājumi) tiek ieskaitīti apsaimniekotāja SIA A bankas kontā. Renovācijas darbu veikšanai SIA A slēdz būvniecības līgumu ar citu juridisku personu PVN maksātāju SIA K. Jautājumi: