Pēc būvdarbu pabeigšanas (ēka pieņemta ekspluatācijā) tiek parakstīta vienošanās ar pasūtītāju par zaudējumu atlīdzību (izdevumi būvniekam radušies būvniecības procesā, jo noskaidrojās, ka darbus nevar turpināt tehniskā projekta risinājumu neatbilstības dēļ, tāpēc līdz tehniskā projekta izmaiņu saskaņošanai uz 5 mēnešiem darbi tika apturēti). Zaudējumus veido projekta komandas izmaksas darbu apturēšanas laikā un apakšuzņēmēju zaudējumi par tehnikas dīkstāvi.

Vai šajā gadījumā var uzskatīt, ka uz šo darījumu neattiecas Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) normas, jo pēc būtības pakalpojums nav sniegts? Vai arī jāpieņem, ka projekta komandas izmaksas būvdarbu apturēšanas laikā ir pakalpojuma sniegšana par atlīdzību, un darījums ir apliekams ar PVN? Vai ir pareizi, ja apakšuzņēmējs par tehnikas dīkstāvi būvniecības pārtraukuma laikā piemēro PVN reversā kārtībā kā būvniecības pakalpojumiem?