Uzņēmums nodarbojās ar medicīnas pakalpojumiem (uroloģija) – pieņemam pacientus, veicam izmeklējumus un zinātniskos pētījumus. Par zinātniskajiem pētījumiem ir noslēgti līgumi ar ārzemju kompānijām – pēc pacienta izpētes nosūtām rezultātus uz ārzemēm. Ieņēmumi pārsniedz 40 000 eiro. Mēs maksājam iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Vai mūsu gadījumā jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis?