Vai par personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem var atskaitīt pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokli un kādā apmērā, ja tie kopā ar reprezentācijas izdevumiem nepārsniedz 5% no iepriekšējā pārskata gada aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru aprēķinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas?