Darbinieks izmanto privāto automašīnu darba vajadzībām. Pēc iesniegtajiem dokumentiem – ceļazīmēm – uzņēmums kompensē automašīnas amortizāciju, bet pēc iesniegtā čeka – izlietoto degvielu. Vai pievienotās vērtības nodokli (PVN) var iekļaut priekšnodoklī?