Vai rūpnīcu garantijām, kuras tiek tirgotas papildus precei, jāpiemēro pievienotās vērtības nodoklis (PVN)? Vai tās var pielīdzināt apdrošināšanas prēmijām? Runa ir par papildu garantijām, ko tirgo automašīnām; klients tās var iegādāties atsevišķi.