SIA “A” uz līguma pamata AS “B” veic metāla konstrukciju krāsošanas darbus. Abas sabiedrības ir Latvijā reģistrētas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājas. Krāsošanas pakalpojums tiek sniegts Latvijā – ražošanas cehā. SIA “A” šos darbus uzskata par būvniecības pakalpojumiem un rēķinu izraksta bez PVN saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu. Savukārt AS “B” šo pakalpojumu neuzskata par būvniecības pakalpojumu un lūdz rēķinu izrakstīt ar PVN. Kuram taisnība? Konstrukcijas pieder AS “B”, un tās pēc krāsošanas Latvijā tiks vestas uz citu Eiropas Savienības valsti, kur tiks uzstādītas objektā. Ir zināms, ka tās ir sijas, kolonnas (nesošās konstrukcijas).