Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) “X”, kas nav reģistrēta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā, darbības veids – pakalpojumu sniegšana, ir nolēmusi pārdot vienīgo nekustamo īpašumu – zemi, kurai nav apbūves projekta un būvatļaujas, – par vērtību, kas ir zemāka nekā iegādes vērtība. Šis ir uzņēmuma darbībai neraksturīgs, vienreizējs darījums. Vai šie ieņēmumi ir jāiekļauj kopējā apgrozījumā, uz kuru attiecas Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 34. panta 10. daļas noteikumi, proti, vai gūtie ieņēmumi ir jāpieskaita pamatdarbības ieņēmumiem, kuriem sasniedzot 40 000 eiro robežu, jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) PVN maksātāju reģistrā?