Zvērināts tiesu izpildītājs (ZTI) bloķē kontu un ietur naudas līdzekļus parāda apmaksai un sprieduma izpildes izdevumu segšanai. Vēlāk ZTI atsūta aprēķinu, kur izpildes izdevumi aplikti ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Vai šis PVN atskaitāms kā priekšnodoklis? Vai ZTI ir jāizsniedz rēķins? Izklāsts ir saņemts vēstules formā, un tajā nav iekļauts ZTI PVN maksātāja numurs, bet tikai reģistrācijas numurs. ZTI PVN maksātāju reģistrā ir iekļauts (PVN numurs ir piešķirts).