Juridiskai personai ir debitoru parādi (arī juridiskas personas), kas izveidojušies līdz 2017. gada 31. decembrim un pēc šī datuma. Uzkrājumi visiem šiem debitoriem ir izveidoti 2018. gadā, summas ir iekļautas izdevumu kontā peļņas vai zaudējumu aprēķinā (PZA). Visiem debitoriem ir maksātnespējas procesi, esam iesnieguši kreditoru prasījumus un iekļauti kreditoru sarakstos.

Debitoram, kuram parādsaistības radušās 2018. gada 1. maijā un 1. jūnijā (divas pavadzīmes), ir izbeigts maksātnespējas process, un tas ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra (UR) 2018. gada 30. decembrī, parāds nav atgūts. Kā šim debitoram koriģēt PVN? Vai tas jāatspoguļo UIN deklarācijā – kura gada un kurās rindās?

Citam debitoram, kuram parādsaistības radušās 2017. gada 8. maijā, ir izbeigts maksātnespējas process, un pēc administratora informācijas tas tiks izslēgts no UR tuvākajās dienās, parāds nav atgūts. Šim debitoram pagājuši 36 mēneši no parāda rašanās brīža. Kā šim debitoram koriģēt PVN? Vai tas jāatspoguļo UIN deklarācijā – kura gada un kurās rindās?

Kā rīkoties, ja nokavēts kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņš maksātnespējas procesā?