Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā nav paredzēts atbrīvojums no vispārējās uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanas kārtības gūtajiem procentiem no vērtspapīriem un ienākumiem no obligāciju atsavināšanas. Attiecīgi peļņas no procentu ienākumiem sadale apliekama ar UIN likmi 20% apmērā, piemērojot koeficientu 0,8. Kā UIN deklarācijā jānorāda saņemtie procenti no vērtspapīriem? Cik bieži tas jādara – katru mēnesi vai reizi gadā?