Uzņēmums ir iegādājies vērtspapīrus (uzņēmuma akcijas), gūst ienākumus. Kāds dokuments ir jāizmanto, lai apliecinātu, ka nodokļi ir nomaksāti ārvalstīs? Kā to iegūt? Vai šāds nodokļa nomaksu apliecinošs dokuments varētu būt izziņa no bankas, kuras platformā (bankas brokeris) tiek ieskaitītas dividendes? Izziņā norādīts dividenžu apmērs, ieturētais procents un ieturētā nodokļa summa. Uzņēmums plāno izmantot iespēju samazināt Latvijā samaksāto uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN), kas tiek aprēķināts dividendēm, par ārvalstīs samaksāto nodokli atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 6. un 15.pantam.