Uzņēmums piedāvā saviem darbiniekiem iespēju piedalīties ikgadējā Rīgas maratonā, sedzot gan dalības maksu, gan vienota stila tērpu iegādi darbiniekiem, kas pārstāvēs uzņēmumu. Vai šie izdevumi ir saimnieciskās darbības izdevumi? Kā tos pareizi grāmatot? Vai pastāv kāda atšķirība, vai tiek segtas izmaksas par pieciem vai 100 darbiniekiem?

Atbildē uzzināsi:

  • Kādus izdevumus pieskaita pie izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību.