Labdien! Savā rakstā "Vai zemnieku saimniecības īpašniekam maksāt 5% sociālās iemaksas?" I.Leibus  ļoti saprotami aprakstīja situāciju, kāda veidojas zemnieku saimniecības (ZS) īpašniekiem ar 5% valsts sociālās apdrošināšanas obligātajā iemaksām (VSAOI) pensiju apdrošināšanai, bet 1 jautājums man paliek neskaidrs.  ZS īpašnieks ir pašnodarbināta persona, nav darba attiecībās ar savu saimniecību, kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un ir uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājs.  ZS īpašnieks izlemj noslēgt ar savu saimniecību darba līgumu atbilstoši Darba likumam, kļūstot par darba ņēmēju un maksājot VSAOI no darba samaksas, respektīvi, turpmāk nemaksājot pašnodarbinātā 5% no peļņas. Jautājums:  zaudējot pašnodarbinātā statusu, ZS īpašnieks iegūst darba ņēmēja statusu. Vai turpmāk īpašnieks (kā darba ņēmējs, bet viņš tomēr paliek arī kā ZS  īpašnieks Uzņēmumu reģistrā) drīkstēs  no saimniecības izņemt nesadalīto peļņu, kura tika iegūta līdz 31.12.2011., kā pašpatēriņam (tā to definēja, kad persona bija pašnodarbināta) paredzētos līdzekļus, neapliekot to ar nodokli? Iepriekš pateicos par sniegtu atbildi!