Zemnieku saimniecības (ZS) īpašnieks ir pašnodarbinātais - nav darba attiecībās ar savu saimniecību, kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā. Kā tad īsti viņam jāmaksā 5% valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI)? Vienu reizi gadā līdz 15.aprīlim (apgrozījums -  izdevumi un tad 5% no peļņas)? Ja peļņa, piemēram, 100 000 EUR, tad 5% no šīs summas? Izklausās briesmīgi! Un secīgi nākamais jautājums - ja ZS ir pārvaldnieks un īpašnieks, ir darba attiecības, ir alga, tiek maksāti attiecīgie nodokļi, vai tad par īpašnieku vairs papildus nav jāmaksā VSAOI 5%?

Tālāk par pārvaldnieku - cik saprotu, tas jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā (UR). Ja īpašnieks jau ir nokārtojis universālpilnvaru pie notāra, kurā dzīvesbiedram ir uzticēts pirkt, pārdot, kārtot kredītus, grāmatvedību, pieņemt un atlaist strādniekus, vai šādai pilnvarai nav tāds pats spēks, kā ieceltam un UR reģistrētam pārvaldniekam?