2018.gada 19.decembrī Eiropas Savienības Tiesa (EST) pasludināja spriedumu lietā C-422/17 par brīdi, kad jāaprēķina pievienotās vērtības nodoklis, ja ceļojumu aģentūra, uz kuru attiecas īpašais režīms ceļojumu aģentūrām, saņem avansu par ceļojuma pakalpojumu, ko tā sniedz ceļotājam. Šajā publikācijā – par EST atziņām un to piemērošanu praksē.