2017.gada martā un aprīlī pieņemtaji vairāki interesanti Eiropas Savienības Tiesas (EST) prejudiciālie nolēmumi un spriedumi pievienotās vērtības nodokļa (PVN) lietās. Īpaši lasītāju uzmanību vēlētos pievērst EST 26.04.2017. nolēmumam lietā Nr.C-564/15 (T.Farkas), kas varētu būt aktuāls visiem PVN maksātājiem, kas iesaistīti iekšzemes darījumos, kuros jāpiemēro apgrieztā PVN maksāšanas kārtība.

Detalizēta informācija par rakstā minēto lietu apstākļiem, tiesas apsvērumiem, kā arī cita svarīga informācija latviešu valodā pieejama http://curia.europa.eu.