2015.gada septembrī Augstākā tiesa (AT) pieņēma spriedumu, kurā noteikts, ka personām ir pienākums maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) arī tad, ja tiek atsavināts par labu kredītiestādei ieķīlāts īpašums citas personas kredītsaistību dzēšanai un nauda nav nonākusi paša nekustamā īpašuma īpašnieka rīcībā (29.09.2015. spriedums lietā Nr.SKA–431/2015).