01.01.2010. stājušies spēkā grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (likums par PVN), cita starpā paredzot izmaiņas un jaunievedumus noteikumos par preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanu. Grozījumi likumā pieņemti, ieviešot Padomes direktīvas 2008/9/EK, ar ko groza direktīvu 2006/12/EEK attiecībā uz pakalpojuma sniegšanas vietu, noteikumus. Publikācijā tiks sniegts ieskats izmaiņu būtībā un saturā, vienlaikus izceļot un norādot uz atšķirībām starp šobrīd spēkā esošo un iepriekšējo regulējumu.