Senāta 2023.gada 9.oktobra spriedums lietā SKA-171/2023 raisīja ne vien publisku diskusiju juristu un nodokļu konsultantu starpā, bet arī nodokļu maksātāju bažas par to, ka turpmāk vairs nebūs iespējams iesniegt atkārtotu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas pieteikumu. Tomēr pavisam nesen stājies spēkā pirmās instances tiesas spriedums, kas bažas kliedē.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Vai uzņēmums drīkst iesniegt iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam atkārtotai PVN atmaksas izskatīšanai.
  • Vai tiesai pēc savas iniciatīvas jāpārbauda visi iespējamie šķēršļi, kas varētu būt par pamatu PVN atmaksas liegšanai.