Turpinām izskatīt 2021. gada būtiskākās tiesu atziņas nodokļu jomā. Šoreiz izskatām divas lietas. Vienu – par Valsts ieņēmumu dienesta pienākumu pienācīgi noskaidrot apstākļus, lai pierādītu ļaunprātīgas nodokļu sistēmas izmantošanas pazīmes. Bet otrajā lietā – atziņas par pārmaksātās nodokļa summas atmaksas termiņu.