Tā kā šī gada pirmais ceturksnis Eiropas Savienības Tiesai lietās par pievienotās vērtības nodokli ir bijis visai ražīgs, plašāk gribētu informēt par vienu no tām – 2021. gada 20. janvāra spriedumu lietā C-288/19, kurā tika skarts jautājums par darba devēja automašīnu nodošanu darbinieku rīcībā bez atlīdzības.