Vai uzņēmums, kas izveido meitas uzņēmumu citā valstī, drīkst to kvalificēt kā pastāvīgo iestādi? Ja meitas uzņēmums sniedz pakalpojumus tikai mātes uzņēmumam, vai to drīkst noteikt kā pastāvīgo iestādi? Vai mātes uzņēmums, pamatojoties uz meitas uzņēmuma esību, var atgūt pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu meitas uzņēmuma valstī? Valsts ieņēmumu dienesta un Eiropas Savienības Tiesas viedoklis ir atšķirīgs. Izskatām!