Izskatīsim divus pagājušā gada nogalē publicētos Eiropas Savienības Tiesas nolēmumus – par pievienotās vērtības nodokļa korekciju zaudētajiem parādiem un par nodokļa atbrīvojumu piespiedu zemes nomai.