Senāta Administratīvo lietu departaments šī gada 14.martā pieņēma spriedumu lietā SKA-200/2023, ar ko atcēla Administratīvās apgabaltiesas 2021.gada 28.jūnija spriedumu, kura pamatā bija strīds, kas izcēlies starp pieteicēju un Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par nodokļa apmēru nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumā. Izskatām nedaudz sīkāk šo spriedumu!