Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas (EST) un Senāta atziņām priekšnodokļa atskaitīšanas sistēmas mērķis ir pilnībā atbrīvot uzņēmēju no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samaksas. Tādējādi kopējā PVN sistēma nodrošina pilnīgu neitralitāti attiecībā uz nodokļa piemērošanu visām saimnieciskajām darbībām neatkarīgi no to mērķiem vai rezultātiem ar noteikumu, ka šīm darbībām uzliek PVN. Citiem vārdiem sakot, valsts nevar iejaukties PVN sistēmā, liedzot to izmantot, ja vien nav pamatotu aizdomu, ka nodokļu maksātājs šo sistēmu izmanto ļaunprātīgi.

Tiesības atskaitīt priekšnodokli

Viens no nosacījumiem priekšnodokļa atskaitīšanai – iegādātās preces vai saņemtie pakalpojumi izmantojami ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai. Turklāt nav nepieciešams, lai ar nodokli apliekamie darījumi jau ir notikuši, pietiek ar to, ka pastāv nodoms tādus darījumus veikt.

Saistībā ar to EST skaidrojusi, ka saimniecisko darbību var veidot vairākas secīgas darbības, piemēram, sagatavošanās darbības. Arī persona, kas veic sagatavošanās darbus, uzskatāma par nodokļa maksātāju, kurai uzreiz ir tiesības uz nodokļa atskaitījumu par plānotajiem ieguldījumu darījumiem, negaidot šīs darbības faktisku sākšanos.