Izskatām lietu, kurā Senāts ir vērtējis pievienotās vērtības nodokļa 0% likmes piemērošanu jaunu transportlīdzekļu piegādēm uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.