Uzņēmumiem, izmantojot degvielas kartes, līdz šim nebija skaidrs, kā šiem darījumiem piemērot pievienotās vērtības nodokli – vai kā degvielas piegādei? Pagājušā gadā Eiropas Komisija ir radusi vienotu skaidrojumu, lai turpmāk nevienam nav jālauza galva par nodokļa piemērošanu.

Viedokļu daudzveidība par to, kā pareizi piemērojams PVN darījumiem ar degvielas kartēm, radās jau pirms vairākiem gadiem – Eiropas Savienības Tiesai (EST) 2019.gada 15.maijā pieņemot spriedumu lietā C-235/18 “Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH”.

“Vega” lieta

“Vega International” (Austrija) nodarbojas ar pazīstamu ražotāju komerciālo transportlīdzekļu nogādāšanu klientiem no izgatavotājrūpnīcas. Šo pakalpojumu nodrošināja “Vega” meitasuzņēmumi, to vidū arī “Vega Poland” (Polija).

“Vega International” organizēja un pārvaldīja visu meitasuzņēmumu apgādi ar degvielas kartēm, kuras izdevuši dažādi degvielas piegādātāji. “Vega Poland” nogādātie transportlīdzekļi tiek uzpildīti, izmantojot personalizētas, transportlīdzekļu vadītājiem izsniegtas degvielas kartes. Visi darījumi, kas veikti, izmantojot degvielas kartes, tiek centralizēti mātesuzņēmumā Austrijā, kas no degvielas piegādātājiem saņem rēķinus, kuros ir uzrādīti degvielas pirkumi ar PVN. Pēc tam katra mēneša beigās “Vega International” izraksta saviem meitasuzņēmumiem rēķinus par izmantoto degvielu, lai sniegtu transportlīdzekļu nogādāšanas pakalpojumu. Rēķinos tiek iekļauta arī papildu maksa 2% apmērā.