Senāts 2024.gada 29.februārī pieņēma spriedumu lietā SKA-7/2024 par sabiedrības tiesībām lūgt Valsts ieņēmumu dienestam atmaksāt akcīzes nodokli (AN) par ugunsgrēkā iznīcinātām akcīzes precēm. Apskatām spriedumā paustās atziņas.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādus apstākļus uzskata par nepārvaramu varu.
  • Kā jārīkojas, lai saņemtu AN atveglojumu par nepārvaramas varas rezultātā zaudētu preci.