Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā jau ir vairāki nolēmumi par nodokļa atbrīvojuma piemērošanu dažādiem medicīnas aprūpes un ar to saistītiem pakalpojumiem, šķiet, ka neskaidrības dalībvalstīs šajā jomā turpinās.