Iespējams, ka Latvijā tā nav plaši izplatīta prakse, tomēr laiku pa laikam ir nācies dzirdēt par pašvaldību sniegto iedzīvotāju atbalstu, organizējot un finansējot pasākumus, it īpaši vides aizsardzības jomā. Iespējams, ka Valsts ieņēmumu dienestam līdz šim nav radušies jautājumi par to, vai šāda un līdzīga veida darbības nav uzskatāmas par pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, kas būtu attiecīgi būtu apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli. Turpretim Polijas nodokļu administrācija šajā darbības jomā ir bijusi ļoti aktīva – Eiropas Savienības Tiesā šī gada martā ir pieņemti divi prejudiciālie nolēmumi par Polijas pašvaldību sniegto atbalstu iedzīvotājiem.